Директор - Йорданка Павлова, дългогодишен преподавател по     английски език и ръководител на детската градина от нейното     създаване.

Учителите в детска градина "Джой" имат професионална квалификация предучилищна педагогика и английски език

За музикалната култура на децата се грижат музикален педагог и хореограф.

Децата в нашата детска градина се радват на нежните грижи, обичта и вниманието на висококвалифицирани преподаватели с ерудиция, опит и новаторско мислене.