Учебните занятия се провеждат на две групи /сутрешна и следобедна/ от по 8 до 12 деца.
Курсът на обучение е едногодишен, двугодишен или тригодишен.
Учебната година продължава от 15.09 до 31.05
Учебновъзпитателният процес включва:

 • Всекидневно обучение по английски език по специално създадена тематична програма:
  - Занимателно представяне на темите, обогатени с диалози, песни и стихотворения;
  - Игрова форма на обучение;
  - Трайно усвояване на разговорния езиk;
 • Общообразователна подготовка, включваща ежедневни занимания по:
  - Околна действителност;
  - Роден език;
  - Математика;
  - Музика;
  Изобразителни и конструктивни дейности
 • Интензивна подготовка за училище, съобразена с изискванията на МОН.
 • Издаване на диплома.

Увлечени в музикални, дидактични и подвижни игри, децата опознават света, свободно общуват и изразяват емоциите и желанията си.