Първото учебно заведение, което посети детето ни бе важен избор, при който не трябваше да допускаме компромиси.
     Ние избрахме АЕДГ "Джой". Водещото при избора ни бе дългогодишният опит на градината в подготовката по английски език на децата от предучилищна възраст.
     През трите години на обучение в АЕДГ "Джой" дъщеря ни получи професионална и адекватна за динамичното ни време подготовка по английски език. Бавно и постепенно, както се учи майчин език тя натрупа стабилна лексикална основа, усвои произношението, разви асоциативното си мислене и памет. Наред с умствената интелигентност в детската градина развиха и емоционалната интелигентност на нашето дете. За цялото ни семейство незабравим спомен ще останат тържествата за Коледа и края на учебната година, за които нашата дъщеря се превръщаше в истинска актриса на голямата сцена, твореше и беше щастлива.
     В предучилищната група тя получи отлична подготовка по общообразователните предпети. Това й осигури увереност в първи клас и направи плавен прехода към нормите на училищния живот.
     АЕДГ "Джой" е детска градина с традиции, място коео устоява на времето и се развива благодарение на доверието и откритостта в общуването между деца, учители и родители.

Родител: Илияна Николова - майка на Стефанина Николова випуск 2004 г.
учител