За да има приемственост, децата, завършили детската градина, продължават езиковото си обучение в курсове, които организираме два пъти седмично по един астрономически час.

Продължавайки езиковото си обучение в този курс, децата започват от нивото, което са достигнали в детската градина. Обучението продължава до вземане на сертификат или до ниво по желание.

Курсовете се провеждат във време, което е съобразено с възможностите на децата и родителите им, като групите са малки – 2-6 деца.

Курсовете се организират и за всички деца, желаещи да изучават английски език. Те са както за напреднали, така и в подкрепа на училищния материал.

Повече информация можете да получите на тел.: 0878 92 68 94