Светът, в който живеем е немислим без знанието на чужди езици.

Вече никой не се съмнява в това, колко важно е езиковото обучение на децата в ранна възраст. То развива уменията за слушане и запомняне, логическо и асоциативно мислене, правилна звукова артикулация… Възпитава умения за комуникация, правилно изразяване и преодоляване на бариерата при общуване.

Практиката показва, че децата, започнали рано да изучават чужд език, са по-организирани и се справят много по-лесно с училищния материал. Предварителната езикова подготовка предпазва детето от стрес и създава увереност.

Отговаряйки на тази потребност, ние организираме курсове по английски език за деца в предучилищна възраст, посещаващи други детски градини.

Провеждаме заниманията два пъти седмично .

вторник и четвъртък17:15 до 18:30 часа2 учебни часа х 35 мин.

Цената за седмица е 32 лв., като заплащането е седмично.