Скъпи родители,

При нас Вашето дете ще се чувства обичано, обгрижено и свободно. Ще разгърне своя потенциал, своите способности и заложби. Ще учи и играе в творческа атмосфера, в обкръжението на приятели. Ще среща нежност, топлина и внимание. Ще бъде щастливо, а Вие – спокойни!

Ние ще бъдем неизменно с Вас до окончателното завършване на предучилищната подготовка, а ако желаете и след това, като дълбоко оценяваме и благодарим за Вашето доверие!

  • Приемаме деца на възраст 3-7 години.
  • Занятията ни са целодневни или полудневни – по желание на родителите.
  • Учебната година продължава от 15 септември до края на месец май.
  • Таксата за обучение в детската градина е за учебна година, не се влияе от отсъствията на детето и не включва храна. Тя може да бъде платена на 9 равни месечни вноски /от септември до май/, в зависимост от престоя /часовете/ на детето в градината. При заплащане на таксата за цялата учебна година или на 2 вноски се ползва отстъпка.
време на престойвноска
целодневен престой – до 17:00 ч.600 лв.
престой до 14:00 ч.480 лв.
престой до 12:30 ч.440 лв.
  • Храната се заплаща отделно, в зависимост от консумацията на детето.
  • Заявки за посещение приемаме през цялата учебна година.
  • Записванията за новата учебна година се извършват от 1 септември.
  • От 1 до 31 август детската градина е във ваканция.